Category: general
Posted by: finansomania
Coraz więcej młodych osób zakłada rodziny, a kolejnym ich krokiem jest dążenie do spełnienia największych marzeń czyli kupna własnego mieszkania czy też domu z ogrodem. Niestety nie każdego stać na takie luksusy bez zadłużania się na długie lata. Jednak mimo to młodzi ludzie i tak decydują się na ten krok z uwagi na to że to najlepsza pora na zaciągnięcie dużego kredytu. W późniejszym wieku może się to okazać niemożliwe ponieważ na decyzje banku o przyznaniu kredytu wpływa wiele czynników. Poza tym najważniejszym czyli zdolności kredytowej która jest bardzo sumiennie analizowana prze pracowników banku, bardzo ważny jest również wiek, a także wykształcenie, zawód czy źródło dochodów.

Co warto wiedzieć o kredycie

Zainteresowanie kredytem małżeńskim staje się coraz większe, nie brakuje chętnych którzy rozważają ten właśnie rodzaj wsparcia finansowego. Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzje warto zapoznać się zarówno z wadami jak i zaletami kredytów gotówkowych. Inna kwestia to porównanie ofert w różnych bankach. Każdy bank może przygotować dla nas inna propozycje spłaty inne oprocentowanie czy też inne ubezpieczenia. Z reguły banki podchodzą do każdego klienta indywidualnie analizując wszystkie czynniki, dlatego tez nie zawsze warto jest się sugerować tym co mówią znajomi którzy właśnie wzięli kredyt w tym konkretnym banku. Warto jednak zacząć od tego banku dla którego jesteśmy już stałymi klientami. Wówczas bank może przygotować dla nas zdecydowanie korzystniejszą ofertę niż w przypadku banków dla których jesteśmy obcymi ludźmi. Dopiero kiedy określimy w danym banku interesujący nas okres spłat i wysokość kredytu możemy czekać na udzielenie nam dalszych szczegółów. Pamiętajmy również o tym aby sprawdzić koszty pozaodsetkowe oraz inne parametry zaciąganego przez nas kredytu.

Kredyt dla małżeństw

Jak wszyscy wiemy ślub to z reguły początek nowego życia, także w kwestii podejmowania trudnych życiowych decyzji. Jak wiadomo we dwoje zawsze łatwiej podołać pojawiającym się przed nami problemom. Podobnie jest również w kwestiach finansowych. Spłacanie kredytu jest zdecydowanie łatwiejsze jeżeli robią to dwie osoby. Budżet domowy który tworzą współmałżonkowie z pewnością będzie wyglądał zdecydowanie inaczej niż w przypadku singli starających się o kredyt. Analiza zysków i wydatków pozwoli skonkretyzować możliwości finansowe danej pary i udzielić kredyt w odpowiedniej wysokości. Kredyt dla małżeństw może być również przedstawiony w nieco innym świetle gdyż poza zaletami możemy dostrzec w nim również pewne ograniczenia. Jesteśmy zmuszeni do zachowania pewnego rodzaju ostrożności finansowej zupełnie bardziej niż w momencie kiedy staramy się o kredyt indywidualnie. Pożyczamy wówczas pieniądze nie tylko w imieniu swoim ale bierzemy odpowiedzialność także za współmałżonka. Decydując się już na kredyt zwróćmy uwagę także na termin spłaty. Wiedzmy o tym, że im dłuższy termin spłaty tym bardziej musimy zajrzeć w przyszłość i przeanalizować czy przypadkiem nie zmieni się nasza sytuacja finansowa. Jest to bardzo ważna i istotna kwestia szczególnie w momencie kiedy chcemy uniknąć przykrych niespodzianek jak np. zaleganie ze spłatą rat. Dlatego tez jeżeli już zdecydujemy się na podjęcie tak ważnej dla nas decyzji nie róbmy tego pochopnie. Miejmy pewność, że będzie nas stać na spłacanie rat a ich wysokość nie wpłynie zbyt mocno na stabilność domowego budżetu. Każde zobowiązanie finansowe które musimy spłacać wiąże się z odpowiedzialnością w tym przypadku za dwie osoby.
Category: general
Posted by: finansomania
Czy kredyt studencki stanowi świetną okazje wyłącznie dla studentów 1 i 2 stopnia? Oczywiście, że NIE! Z takiego kredytu na pewno mogą skorzystać oczywiście studencki studiów doktoranckich. Należy powiedzieć o tym iż takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla wszystkich najbiedniejszych osób nie mających środków na opłatę nauki.

Istnieją podstawy o jakich należy powiedzieć w odniesieniu do kredytu studenckiego oraz sposobu jego uzyskania. Warto sobie uświadomić to iż to jest preferencyjny kredyt jaki może zostać udzielony studentom w trybie dziennym lub zaocznym, a także doktorantom zgodnie z właściwą ustawą o pożyczkach i kredytach, występującą już w roku 1998. Jeśli chodzi o kredyt studencki to tak naprawdę na wniosek o jego złożenie może się decydować oczywiście każda osoba jaka uczęszcza do uczelni niepublicznej oraz publicznej. Założenia o jakich tutaj warto powiedzieć dotyczą przede wszystkim tego iż tutaj nie należy mieć ukończonego 25 roku życia. Przystąpienie do programu następuje oczywiście bez względu na rodzaj wyniku na studiach. Z tego względu to pomocna dłoń oczywiście dla osób jakie dopiero zaczynają naukę na uczelni wyższej, a dodatkowo studentów roku czwartego lub piątego. Udzielenie kredytu dotyczy okresu nie dłuższego aniżeli ten czas studiów. Maksymalny czas jego trwania dotyczy oczywiście 6lat. Wypłacanie jego następuje w ratach, a obecna kwota będzie dotyczyć oczywiście 600 złoty. Jeśli chodzi o raty to tutaj następują one oczywiście podczas trwania roku akademickiego(rzeczywisty termin nauki, maksymalny okres to 10miesięcy). Jeśli chodzi o warunek kontynuacji studiów należy powiedzieć o zatwierdzeniu pobieraniu nauki. Istotna cecha co do kredytu studenckiego dotyczy tego iż spłata będzie się dopiero rozpoczynać po dwóch latach od czasu zakończenia edukacji. Proces w jakim to następuje dotyczy oczywiście miesięcznych rat. Jeśli chodzi o spłaty to warto powiedzieć o okresie dłuższym dwukrotnie od czasu pobierania świadczenia.

Podczas rozpoczęcia spłaty kredytu spłata będzie w wyraźny sposób obciążać studenta. Wysokość dotyczy oczywiście stopy redyskontowej NBP. Istnieją jednak niekorzyści jakie mogą wynikać z takiego rozwiązania. Do nich należy zaliczać to iż młody człowiek, świeżo upieczony absolwent zaczyna dorosłe życie posiadając niewielki dług. Plus o jakim w tej sytuacji należy powiedzieć dotyczy tego iż występować będzie tutaj nieduże oprocentowanie, jego wielkość dotyczy oczywiście wysokości kilkakrotnie niższej od wartości jaką można spotkać w odniesieniu do kredytów gotówkowych.
Category: general
Posted by: finansomania
Umowa kredytowa bez tajemnic

Dla każdego kredytobiorcy ważną kwestią jest zapoznanie się z formuła ustawy kredytowej. Umowy o kredyt gotówkowy lub pożyczkę bankową, które zostały zawarte z konsumentem i których nie dotyczą wyłączenia przedmiotowe określone w art. 3 ustawy o k.k., podlegają zarówno wszystkim odpowiednim przepisom ustawy Prawo bankowe (przede wszystkim przepisom art. 60-79 p.b.), jak i przepisom zamieszczonym w ustawie o kredycie konsumenckim.

Z praktycznego punktu widzenia ważnym problemem są wzajemne relacje przepisów Prawa bankowego i ustawy o k.k. Dotyczyć one mogą dwóch grup zagadnień: pierwsza grupa obejmuje zagadnienia regulowane wyłącznie przez jedną z tych ustaw, natomiast druga zagadnienia, których dotyczą przepisy obu ustaw. W pierwszym przypadku ustawy pozostają względem siebie neutralne i wtedy ma zastosowanie la ustawa, która wyłącznie reguluje daną kwestię. W drugim przypadku decyduje stopień szczegółowości regulacji, co będzie najczęściej prowadzić do wypierania przez regulacje ustawy o k.k regulacji ustawy Prawo bankowe. Istotne znaczenie ma fakt, że ustawa o kredycie konsumenckim zawiera przede wszystkim normy o charakterze cywilnoprawnym, tak więc wypiera regulacje prawa bankowego wyłącznie o charakterze cywilnoprawnym (np. dotyczące treści umowy kredytu konsumenckiego), nie wchodząc natomiast w konflikt z postanowieniami Prawa bankowego o charakterze publicznoprawnym (np. dotyczącymi oceny zdolności kredytowej).

Prawo konsumenckie a kredyt gotówkowy

Na marginesie rozważań o wzajemnych relacjach ustaw regulujących kredyt i pożyczkę bankową, należy zwrócić uwagę na stosunek przepisów k.c. dotyczących sprzedaży na raty rzeczy ruchomej osobie fizycznej, które mają zastosowanie tło kredytów udzielanych na zakup takich rzeczy, do przepisów ustawy o k.k. Według art. 18 tej ustawy do umów kredytu konsumenckiego (w tym także do spełniających określone warunki umów kredytu bankowego i pożyczki) nie stosuje się przepisów k.e. dotyczących sprzedaży na raty. Niewątpliwie ciekawie zapowiada się wskazanie różnie i podobieństw zachodzących pomiędzy kredytem bankowym nie podlegającym przepisom ustawy o k,k. i takim, do którego przepisy te się stosuje. Porównanie takie służy także do wykazania różnic i podobieństw pomiędzy pożyczką bankową regulowaną i nieregulowaną przepisy ustawy.

Zgodnie z przepisami prawa istotny jest zakaz zastrzegania w umowie zapłaty prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, Natomiast obchodzeniu regulacji dotyczącej odsetek maksymalnych w stosunkach z konsumentami poprzez mnożenie opłat, prowizji i innych kosztów związanych z zawarciem umowy kredytu konsumenckiego ma przeciwdziałać art. 7a ustawy o k.k., według którego jego łączna kwota nie może przekroczyć 5% kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego.W toku prac legislacyjnych niektórzy przedstawiciele doktryny zgłaszali krytyczne uwagi do tej regulacji, twierdząc, iż może budzić wątpliwości interpretacyjne (np. w kwestii ustalenia momentu, w którym określone w niej koszty przekraczają próg 5% czy zakresu pojęcia kosztów), a także pogłębić wątpliwości związane z wykładnią innych przepisów ustawy. W tej sferze najważniejsza kwestią wydaje się być dobro konsumenta. Banki są instytucjami nastawionymi na zysk, zatem będą dążyć przede wszystkim do maksymalizacji przychodów, poprzez obchodzenie obowiązujących przepisów prawnych. Z kolei większość kredytobiorców nie wie, jakie prawa im przysługują w rzeczywistości, i w jaki sposób mogą się bronić przez praktykami bankowymi.
Category: general
Posted by: finansomania
20170127-euro-1605659_640.jpg
Zmiana warunków kredytów dla niektórych z nas może brzmieć jak fantastyczny pomysł, ale trzeba być ostrożnym i pamiętać, że nie jest to tak proste jak się wydaje. Trzeba zawsze wykonać badania i zdobyć się na porównanie wszystkich wyników badań. Zmiana kredytu mieszkaniowego jest to coś, co jest wybierane przez wielu właścicieli domów. Ludzie decydują się na to z różnych powodów; może to być skonsolidować wszystkie długi, aby być w stanie zapłacić to u jednego wierzyciela zamiast wielu. Albo może to być nawet forma uzyskania lepszych stawek z innej instytucji. Podobnie jak w wielu innych decyzjach finansowych i tutaj kluczowe jest to aby poświęcić swój czas na zbadanie różnych opcji. Ważne jest, aby wybrać opcję, która jest korzystna dla ciebie zarówno w długim czasie, jak i na podstawie założeń krótkoterminowych. To jest tak samo ważne jak wybór wstępnej umowy kredytu mieszkaniowego - nie bierz tego za pewnik, a najlepszych kredytów szukaj na www.kredyty-gotowkowe.portalbankowy.info.

Najbardziej oczywistą rzeczą, jaką ludzie często pomijają jest poprosić aktualnego kredytodawcę o to, czy można negocjować aktualny procent przed rozważeniem zmian u innego pożyczkodawcy. Jest to dobry pomysł, bo jeśli masz dobry bilans będziesz w dobrej pozycji negocjacyjnej; są szanse, że pożyczkodawca będzie skłonny negocjować inną stawkę. To dobrze, bo będzie można zaoszczędzić na tak zwanych opłatach wylotowych oraz wszelkich karach, które znajdowały się w ramach twojej pierwotnej umowy. Możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy, jeśli zdecydujesz się to zrobić.

W przypadku, gdy uznasz, że lepiej będzie zmienić pożyczkodawcę, aktualny kredytodawca będzie musiał dostarczyć zgodę, która pozwoli Ci iść do przodu, abyś mógł zmienić swój kredyt. Bez tego listu nie będziesz w stanie rozpocząć procesu poszukiwania nowego kredytu, ponieważ list ten zawiera wszystkie dane a kwota istniejącej pożyczki i historii spłat również jest w ramach tego zawarta. Zasadniczo zawiera to wszystkie informacje, które potencjalny kredytodawca będzie chciał wiedzieć.

Zmiana pożyczki będzie kosztować. To dlatego, że kredytodawcy pobierają sporo odsetek od kredytów. Istnieje długa lista opłat, które będzie trzeba zapłacić, jeśli chcesz zmienić swój kredyt i przenieść go do innego kredytodawcy. Opłaty te obejmują: opłaty związane z przeniesieniem, opłaty za same zmiany, opłaty wyjazdowy, karę wcześniejszej spłaty, opłaty prawne i normy i opłaty aplikacyjne. Ta długa lista opłat jest powodem, wobec którego zaleca się poważnie rozważyć renegocjacje aktualnej pożyczki u aktualnego pożyczkodawcy.
Category: general
Posted by: finansomania
Decydując się na kredyt gotówkowy warto dokładnie przeanalizować wszystkie możliwe oferty, aby wybrać dla siebie możliwie najlepszą. Wiadomo, że takich ofert jest wiele, a nie każdy posiada w tym zakresie szeroką wiedzę, dlatego też z pewnością przyda się tutaj pomoc specjalisty, którym może być pośrednik kredytowy. Zdecydowanie się na taką pomoc może przynieść zainteresowanym osobom wymierne korzyści, więc nie warto zajmować się tym samodzielnie zwłaszcza jeśli nie wiemy do końca na czym polega branża finansowa. Dobór kredytu gotówkowego do możliwości finansowych kredytobiorcy to najważniejsza kwestia, z tego też względu do sprawy trzeba podejść jak najbardziej poważnie, aby mieć całkowitą pewność tego, że uda nam się w terminie spłacić kredyt i mieć go z głowy. Pewne jest to, że takich specjalistów kredytowych na rynku jest wielu, także trzeba wiedzieć na którego się w danym momencie zdecydować, aby ten polecił nam zdecydowanie najlepszy kredyt gotówkowy, który nie przyniesie nam żadnych strat. Ważne jest to, aby pośrednik kredytowy posiadał w tym zakresie spore doświadczenie, dzięki któremu uda się mu oczywiście przedstawić konkretne oferty kredytowe klientowi, a ten będzie w stanie wybrać najodpowiedniejszą dla siebie.

Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba przeanalizować własną sytuację finansową, aby zaistniała całkowita pewność, że jesteśmy w stanie spłacić kredyt na czas i nie przysporzy to nam żadnych problemów finansowych. Nie da się ukryć tego, że dobór kredytu powinien być sugerowany wieloma przeróżnymi aspektami, takimi jak wiek, sytuacja materialna, ilość osób na utrzymaniu, stabilność pracy, itd. Dzięki temu można rzetelnie ocenić to, który konkretnie kredyt będzie nam odpowiadał, ale tym zajmie się już wykwalifikowany specjalista, na którego usługi się w danym momencie zdecydujemy. Zdecydowanie najważniejsze jest to, aby nie brać kredytu na szybko, gdyż wtedy nie analizuje się poszczególnych ofert i bardzo często popełnia różnego rodzaju błędy, za które potem się w przyszłości płaci, a do takiej sytuacji nie można dopuścić. Takich kredytów gotówkowych na rynku jest naprawdę sporo, więc trzeba je wszystkie przeanalizować, aby pożyczone pieniądze nie zostały wykorzystane na niepotrzebne rzeczy.
Category: general
Posted by: finansomania
20160819-money-1235728_640.jpg
Przed podjęciem tak ważnej decyzji jaką jest decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego musimy odpowiedzieć sobie na kilka ważnych dla nas pytań. Tylko dokładnie przemyślana decyzja może uchronić nas przed popełnieniem błędu oraz poniesieniem dodatkowych kosztów. Podstawowe pytania jakie musimy sobie zadać to przede wszystkim jaka kwota pieniędzy jest nam potrzebna, na jaki okres chcemy wziąć kredyt oraz w jakiej walucie. Szukając odpowiedzi na te pytania powinniśmy zwrócić się do doradcy kredytowego, wówczas unikniemy wszelkich pułapek ze strony banku. W dzisiejszych czasach mało kogo stać na to aby za gotówkę mógł kupić swoje wymarzone mieszkanie czy też wybudować dom, dlatego tez większość polaków zaciąga kredyt hipoteczny. Jak się okazuje kredyt hipoteczny to najtańszy dług na polskim rynku, obecnie kosztuje około 5 % rocznie. A odpowiednia długość kredytowania sprawia, że jest on relatywnie nie drogi. Powszechnie mówi się, że aby spłata kredytu nie była dla nas zbyt dużym obciążeniem powinna wynosić około 30 % naszego dochodu, czasami mówi się o 50% jednak to już nieco większe ryzyko. Przed podjęciem decyzji o kredycie hipotecznym warto posiadać wkład własny. I mimo, że wiele banków i doradców wymaga od nas tylko 5 % wkładu własnego to bezpieczniej jest posiadać około 20 % wartości nieruchomości którą zamierzamy nabyć. Taka kwota własnych pieniędzy uchroni nas przed dodatkowymi kosztami około kredytowymi takimi jak na przykład ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego. W takim przypadku zaoszczędzimy również na wysokości odsetek od zaciągniętego kredytu, ponieważ pożyczymy od banku znacznie mniejsza kwotę. Często padającym pytaniem jest również to na ile lat powinniśmy wziąć kredyt i jaka będzie optymalna długość. Oczywiście w p9oczatkowej fazie zaciągania kredytu każdemu z nas zależy nam tym aby wysokość pojedynczej rat6y była jak najniższa. Jednak pamiętajmy o tym, że im niższa rata tym dłuższy czas spłacania kredytu. W takim przypadku całkowita kwota jaka musimy spłacić bankowi drastycznie wzrasta wraz z długością okres7u spłacania. Dlatego też często mówi się że im krótszy okres kredytowania tym lepiej dla naszego portfela. Optymalnym okresem kredytowania jest maksymalnie 20 lat. Jednak w tym przypadku minusem jest znacznie wyższa rata miesięczna. Jeżeli uda nam się bez problemu połączyć kilka istotnych elementów czyli wkład własny w wysokości 20 a nie 5 %, wynegocjować nieco niższą cenę kupowanego mieszkania, a następnie zdecydować na jak najniższy okres kredytowania to okaże się że nasz kredyt będzie stosunkowo nie drogi.
Category: general
Posted by: finansomania
W dzisiejszych czasach bardzo często potrzebujemy pomocy, oczywiście owa pomoc może być zróżnicowana, podobnie jak i formy udzielanej pomocy. Nie mniej jednak można z tego wszystkiego wyłuskać jedną formę, bardzo ważną i dla wielu osób można napisać, strategiczną. Ta forma pomocy to pomoc finansowa a co za tym idzie, pomoc pieniężna. Chyba nie ma człowieka czy też rodziny, która w jakimś konkretnym momencie swojego życia nie potrzebowałaby właśnie pomocy finansowej. Zatem co zrobić, jeżeli w naszym życiu nadejdzie moment, który będzie momentem trudnym i wymagającym, będzie momentem, gdzie najzwyczajniej w świecie, zacznie nam brakować pieniędzy, a takie momenty to w dzisiejszych czasach bardzo częste zjawisko. Oczywiście w takich chwilach dobrze sięgnąć po pomoc finansową, czyli po kredyt gotówkowy, ponieważ to najbezpieczniejsza forma uzyskania owej pomocy finansowej. Dlaczego właśnie kredyt gotówkowy? Po pierwsze kredyt gotówkowy oferuje nam bank, a jak można się łatwo domyślić, instytucje bankowe to dziś jedne z najbardziej stabilnych i pewnych instytucji. To też nasz kredyt także będzie pewny i stabilny, nic nie ulegnie zmianie, a to przecież bardzo ważne w dzisiejszych tak zmiennych i niepewnych czasach, dlatego dobrych ofert szukaj na http://www.splatka.pl/.

Inny ważny czynnik przemawiający za kredytami gotówkowymi to oczywiście przejrzysty i klarowność. Innymi słowo wszystko jest ustalone czarno na białym, znamy warunki i konkretne poszanowania, innym słowy mocno stąpamy po ziemi. To bardzo ważne, szczególnie dla osób już starszych czy też takich, które nie są ekonomistami, a przecież takich osób jest bardzo wiele. Kolejna kwestia to pieniądze, czyli dodatkowa pomoc prosto do naszej ręki. Dlaczego, tak właśnie? Ponieważ jak sama nazwa wskazuje kredyt gotówkowy jest wypłacany w całości tylko i wyłącznie gotówką.

Na podstawie tego, co już zostało napisane powyżej, możemy jasno stwierdzić, że kredyt gotówkowy, rzeczywiście jest kołem ratunkowy, można to jeszcze sprecyzować i napisać, ekonomicznym kołem ratunkowym. Kołem ratunkowym, z którego pomocy, skorzystało już wiele Polskich rodzin, i Polaków. Jeżeli i my potrzebujemy pomocy finansowej, to nie czekajmy, i nie zwlekajmy, skorzystajmy z kredytu gotówkowego.
Category: general
Posted by: finansomania
Kredyty gotówkowe są ściśle związane z kredytobiorcami, podobnie jest w przypadku odwrotnym, to znaczy, że kredytobiorcy są ściśle związani z kredytami. Oczywiście w to wszystko wchodzą jeszcze instytucje bankowe. Czyli reasumując, mamy tutaj trzy elementy a mianowicie kredyty gotówkowe, kredytobiorców i oczywiście instytucje bankowe, wszystkie te elementy wzajemnie się uzupełniają i wzajemnie współgrają. Teraz wyjaśnijmy sobie, na czym polega owe współgranie. Zacznijmy od instytucji bankowych. Banki udzielając kredyty gotówkowe zarabiają na nich, to czysta ekonomia, jeżeli nie byłoby zysku wówczas za pewne banki nie udziały by żadnych kredytów gotówkowych, tak można przypuszczać. Banki zarabiają, ponieważ kredyty gotówkowe są oprocentowane, owe oprocentowanie waha się od jednego procenta wzwyż. Kolejna kwestia jest taka, że dzięki dochodom z kredytów gotówkowych, banki mogą udzielać kolejnych kredytów, mogą także wypłacać pieniądze z lokat bankowych, mogą tez inwestować owe pieniądze by jeszcze więcej je pomnożyć i zarobić, ostatecznie od tego właśnie sa instytucje bankowe. Jeżeli chodzi o kredytobiorców, to oni zyskują oczywiście dodatkowe pieniądze z tytułu otrzymanego kredytu gotówkowego. Owe dodatkowe pieniądze to dodatkowe możliwości, i to już kredytobiorca decyduje, na co je przeznaczy, nie mniej jednak należy tutaj zauważyć, że jeżeli kredytobiorca podejdzie do owych pieniędzy z rozwagą i dobrze je przeznaczy wówczas może odmienić swoje życie i życie swoich rodzin na lepsze. Takie sytuacje miały już miejsce w życiu nie raz i nie dwa i zapewne będą jeszcze mieć miejsce. I wreszcie same kredyty gotówkowe, są tym, co łączy banki i kredytobiorców, gdyby zabrakło chociażby jednego elementu z tej ekonomicznej układanki wówczas pozostałe nie miały by większego prawa przetrwania. Tak właśnie pokrótce wygląda ów związek po między bankami, kredytami i kredytobiorcami.

20160406-credit-card-401076_640.jpg

Teraz kilka słów o samych kredytach gotówkowych. Kredytami gotówkowymi nazwiemy każdy kredyt, który będzie w całości wypłacany w gotówce i tylko i wyłącznie w gotówce. Oczywiście kredyty gotówkowe różnią się od siebie, to normalne, nie mniej jednak jak już zostało napisane, łączy je ten jeden wspólny mianownik, czyli fakt, że są wypłacane tylko gotówką. Dla uzupełnienia informacji o kredytach należy również wspomnieć o kredytach bezgotówkowych, czyli chociażby przykład kredytu, który w całości zostanie przelany na konto bankowe kredytobiorcy. Widzimy, zatem, że całość transakcji odbędzie się bez udziału gotówki, stąd kredyty bezgotówkowe.

Reasumując ten temat, należy zachęcić każdego, kto potrzebuje dodatkowych pieniędzy, do tego by nie obawiał się i nie wahał się a skorzystał z oferty kredytów gotówkowych. Wiele Polskich rodzin już tak zrobiło i dziś są w pełni zadowolone z podjętej decyzji. Ponieważ kredyty gotówkowe mogą w realny i rzeczywisty sposób zmienić nasze życie na lepsze.
Category: general
Posted by: finansomania
Popularność kredytów bardzo wzrasta. Mimo tego, że jakiś czas temu był kryzys finansowy to jednak teraz ludzie nadal korzystają z dobrodziejstw kredytów. Niektórzy zastanawiają się, czy zaciąganie kredytu ma jakieś pozytywne strony.

Oczywiście, że tak, bo to dzięki nim mamy możliwość zaspokojenia swoich potrzeb. Kupno mieszkania nie było by możliwe bez kredytu. Podobnie jest z budową domu, czy kupnem samochodu. Kredyty bez dwóch zdań odgrywają w naszym życiu bardzo ważną rolę. Na rynku kredytowym spotkać możemy się z ogromną ofertą kredytów. Z tego względu następuje kwalifikacja ich, która ma charakter umowny. Do tej kwalifikacji stosuje się prawie każdy banki. Nie ma co zaprzeczać, ale to w ostatnim czasie znacznie poszerzył się wachlarz kredytów.

Z tego względu kredyty dzieli się na różnego rodzaju kryteriów. Wymienić tutaj możemy przede wszystkim podział ze względu na przedmiot, formę, okres kredytowania, walutę, czy sposób zabezpieczania i częstotliwość wykorzystania i spłaty kredytu.

Okres kredytowania

Bez względu jaki kredyt zaciągamy w banku zawsze zostaje nam przedstawiony okres kredytowania. Jest to nic innego jak czas w ciągu którego naszym obowiązkiem jest spłacenie całej należności z odsetkami banku. Biorąc pod uwagę właśnie długość okresu kredytowania wyróżnić możemy trzy rodzaje kredytów. Zaliczymy tutaj kredyty krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe.

Jeśli chodzi o to, na jaki okres są one udzielane to nie jest to ustalone w prawie bankowym. Większość banków wprowadza własne wewnętrzne przepisy. Jeśli chodzi o kredyty krótkoterminowe, to spłata ich nie może przekroczyć roku. Więc są to kredyty nie na dużą kwotę. Zaliczamy tutaj przede wszystkim linie kredytowe, karty kredytowe. Jeśli chodzi o kredyty średnioterminowe to w niektórych bankach jest to okres do trzech lat, a w innych pięć.

Tutaj zaliczamy zdecydowanie kredyty gotówkowe. Ostatnim rodzajem jest kredyt długoterminowy. W tym rodzaju można spotkać najbardziej popularne kredyty: samochodowy, hipoteczny oraz mieszkaniowy.

Popularność kredytów

Jeśli nie możesz pozwolić sobie na zakup mieszkania, czy wyjazd na wymarzone wakacje, to warto jest się zastanowić nad możliwością zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. Nie ma wątpliwości, że w ostatnim czasie jest to dość popularny temat. Wszystkie środki masowego przekazu o tym mówią. Zanim jednak przejdziemy do trzech najpopularniejszych kredytów to warto jest wyjaśnić czym jest kredyt .

Jest bardzo wiele definicji na jej temat, ale według definicji encyklopedii powszechnej kredyt to nic innego jak odstąpienie kredytobiorcy przez kredytodawcę określonej wartości w pieniądzu lub towarach. Oczywiście warunkiem koniecznym jest tutaj zwrot należności wraz z odsetkami. Wyróżnia się kilka a nawet i kilkanaście rodzajów kredytów. Jeśli chodzi o cel jego przeznaczenia, to możemy tutaj wyróżnić trzy najbardziej popularne. A wiec jest to kredyt hipoteczny, samochodowy, gotówkowy. Kredyt hipoteczny jest przeznaczony na zakup mieszkania, domu lub jego budowę. Jeśli chodzi o kredyt samochodowy, to jak sama nazwa wskazuje przeznaczony jest on na zakup samochodu. Kredyt gotówkowy natomiast przeznaczony jest na dowolny cel.
Category: general
Posted by: finansomania
20160104-1 (10).jpg
Środowisko finansowe w diametralnym tempie się rozwinęło i warto jest korzystać z tych rozwiązań, lecz pierw najważniejsze jest przygotowanie do tematu. Nie ma, co się spieszyć z decyzjami, bo czasem można narazić się na przykre konsekwencję, tym bardziej kiedy chodzi tu o pieniądze. Okres finansowy nadszedł rzeczywiście ciekawy, każdy może zdecydować się na kredyt gotówkowy, jest szeroka oferta, zatem można stwierdzić, że satysfakcjonuje wymagających klientów. Oczywiście każda zainteresowana osoba powinna zdawać sobie sprawę, z czym ma do czynienia, aby czasem nie narazić się na problemy. Kredyt gotówkowy w rzeczywistości nie jest wcale taki skomplikowany, należy tylko szczerze się przyłożyć do tematu, aby rzeczywiście być w pełni świadomym swoich wyborów. Jest kilka propozycji kredytów gotówkowych, ale to przecież od potrzeb klienta zależy, co wybierze. Warto jest poszerzyć swoją wiedzę, bo tylko jest wtedy szansa na zadowolenie z dobranej przez siebie propozycji. Kredyt gotówkowy może nie przynieść satysfakcji tylko wtedy gdy brak jest tego obiektywnego podejścia do kwestii finansowych, bo należy jest przyznać, że inwestycję ściśle związane z pieniądzem to nie przelewki. Więcej o kredytach przeczytasz na tej stronie http://www.czas-na-kredyt.pl/ wejdź a sam się przekonasz.

Wybierając kredyt gotówkowy każdy powinien zdawać sobie sprawę, że jest to jednak poważna inwestycja, a to dlatego że klient po podpisaniu wszelkich dokumentów automatycznie jest kredytobiorcą ze zobowiązaniami. Nie można bagatelizować tego długu, gdyż na własne życzenie można narazić się na mnóstwo nieprzyjemności. Istotna jest wiedza przy podejmowaniu decyzji, zatem wszystko tak naprawdę jest zależne od podejścia klienta.

Kredyt gotówkowy na dowolny cel jest jedną z ciekawszych propozycji, ponieważ zapewnione są wygodne warunki. Bez żadnego problemu każdy może zdecydować się na to rozwiązanie finansowe również osoby starsze. Oczywiście trzeba pamiętać, że bank jest poważną instytucją i nie wydaje pieniędzy ot tak, najpierw trzeba zaprezentować swoją wiarygodność. Często jest to weksel in blanco, poręczenie osób trzecich jak też zaświadczenie o ubezpieczeniu. Senior ma obowiązek przedstawić ostatni wycinek emerytury i zaświadczenie z ZUS. To jak przeznaczy się środki to już zależy od inicjatora, może to być inwestycja w dom jak też rozrywkę, najważniejsze jest właśnie to, że ostateczna decyzja należy do kredytobiorcy. Kredyt na rachunek bieżący to gwarancja zaoszczędzenia czasu przez skorzystanie z istniejącego już konta. Bank zobowiązany jest sprawdzić historię podanego rachunku i kiedy nie ma żadnych zadłużeń wypłaca ustalone pieniądze. Karta kredytowa także zalicza się do gotówkowych, wyróżnia się jednak rygorystycznymi warunkami mianowicie środki zamrożone są na koncie i właściciel ma do nich dostęp, lecz określony jest limit. Granica ta jest ochronna, ponieważ klient jednego dnia nie może wydać za dużo. Warto jest zauważyć, że jednak większość osób nie potrafi odpowiedzialnie prowadzić pieniądze, a po co ryzykować skoro można bez żadnego problemu skorzystać z taniej karty kredytowej.

Kredyt gotówkowy jest tylko wtedy zadowalający, kiedy rzeczywiście jest pełne zaangażowanie w jego inicjację. Nie wolno podejmować pochopnych decyzji, ponieważ na własne życzenie narazić się można na ogromne konsekwencję, a po co to komu? Na spokojnie warto jest podejść do formalności, zapoznać się z propozycją i dopiero racjonalnie stwierdzić, że propozycja rzeczywiście jest kusząca i opłacalna. Jeszcze kilka lat temu o takich możliwościach finansowych absolutnie nie było mowy, wiele jednak się zmieniło i zaleca się z tego korzystać, ale zawsze rozsądnie.