Popularnymi produktami bankowymi są konta osobiste, które posiada większość z nas. Umożliwiają one nie tylko łatwe otrzymywanie i przechowywanie środków, na przykład z wynagrodzenia za pracę, ale również wykonywanie wielu operacji, takich jak przelewy. Większość tych operacji można obecnie wykonać przez internet. Jednak zwykłe konto osobiste nie umożliwia osiągania zysku. W tym celu należny zdecydować się na rozwiązanie, jakim są konta oszczędnościowe lub też lokaty bankowe. Oferta w tym względzie jest bardzo szeroka, warto się jej przyjrzeć bliżej.

Nowoczesne lokaty i konta oszczędnościowe

Oferta banków jest bardzo szeroka, szczególnie jeżeli chodzi o lokaty. Najpierw trzeba jednak podjąć decyzję na temat tego, czy założyć konto oszczędnościowe, czy lokatę, choć czasem jest możliwe założenie jednego i drugiego. Podstawową i bardzo istotną sprawą przy wyborze jest to, czy zamierzamy wybierać pieniądze w dowolnej chwili, czy możemy je złożyć na depozyt na dłuższy czas bez korzystania z nich. W pierwszym przypadku lepszym rozwiązaniem będzie konto oszczędnościowe lub ewentualnie lokata dynamiczna. W drugim przypadku warto skorzystać z możliwości, jakie dają terminowe lokaty bankowe. W przypadku lokat bankowych nie można bowiem wybrać środków przed terminem bez utraty większości odsetek, tak jak jest to możliwe w przypadku kont oszczędnościowych, ale za to można liczyć na nieco większy zysk.

Rodzaje lokat

Szczególnie w przypadku lokat widać dość duże zróżnicowanie oferty. Przede wszystkim lokaty bankowe można podzielić ze względu na wysokość oprocentowania i czas trwania. Oprocentowanie może tez zależeć od czasu trwania, ponieważ z reguły banki oferują nieco większe oprocentowania w przypadku lokat zawieranych na dłuższy czas. Czas ten może trwać np. miesiąc, pół roku, czy nawet rok. Druga sprawa to zmiany oprocentowania w trakcie trwania lokaty. Pod tym względem można wyróżnić oprocentowanie stałe i zmienne. Oprocentowanie stałe, jak wskazuje sama nazwa nie zmienia się mimo zmian stóp procentowych, zaś zmienne zależy od nich. W przypadku tego drugiego można stracić jeżeli stopy procentowe pójdą w dół, ale można również zyskać, jeżeli wzrosną. W takim wypadku warto znać się chociaż trochę na sytuacji finansowej i umieć przewidywać, albo po prostu skorzystać z pomocy doradcy finansowego. Oprócz tego trzeba się jeszcze zastanowić nad tym, czy po zakończeniu trwania lokata ma być odnowiona, czy też nie. Wtedy trzeba odpowiednio wybrać lokatę odnawialną i nieodnawialną.

Lokaty strukturyzowane, czyli podwójne

W ofercie lokat znajdzie się również coś dla osób, dla których zysk ze zwykłej lokaty może okazać się zbyt niski. Dla nich właśnie przeznaczone są podwójne lokaty bankowe. Właśnie w lokatach tego typu wpłacone środki są dzielone na dwie części. Pierwsza z nich jest inwestowana tak jak w innych lokatach w sposób przynoszący umiarkowany, ale pewny i bezpieczny zysk. Druga część środków jest natomiast inwestowana w sposób bardziej ryzykowny, ale przynoszący z kolei większe zyski. W każdym razie jest to i tak sposób dość pewny.

Lokaty dla każdego

Taka dostępność lokat różnego rodzaju i w różnych bankach sprawia, ze każdy znajdzie odpowiednią lokatę dla siebie. Trzeba jednak wybór dobrze przemyśleć lub skonsultować się z doradcą, żeby wybierać takie lokaty bankowe, które pozwolą na osiąganie możliwie największych zysków, bo o to przecież chodzi. Czasem ta kwestie można negocjować z bankiem, ponieważ to on decyduje o wysokości marży. Dobre rozejrzenie się wśród ofert banków i przemyślany wybór pozwoli w łatwy i pewny sposób pomnożyć swoje oszczędności wykorzystując możliwości, jakie dają banki do maksimum.