Banki wymagają od klientów potwierdzenia ich zdolności kredytowej a raport BIKu jest jednym z najważniejszych dokumentów, który ma kluczowy wpływ na to jak bank będzie postrzegać nas jako przyszłych kredytobiorców.

BIK aktualizuje wiadomości na nasz temat co miesiąc i na bieżąco uzupełnia potrzebne dane. Banki rozważając przyznanie nam kredytów w szczególności sprawdzają czy nie zalegamy z opłatami i jak przebiegało regulowanie naszych wcześniejszych zobowiązań kredytowych.

Możemy także porównać czy raport w pełni zgadza się z rzeczywistością i czy nie zawiera nieaktualnych danych dotyczących np. spłaconej już pożyczki czy karty debetowej.

Wielu konsumentów uważa, że BIK wiąże się tylko z niekorzystnymi informacjami. To jednak błędne myślenie i jeżeli nasza historia kredytowa nie jest w żaden sposób negatywnie obciążona, raport może usprawnić proces przyznania nam kredytu.