Przed podpisaniem umowy kredytowej banki detaliczne dokładnie monitorują wiarygodność pożyczkobiorców. Tego wymaga nie tylko interes ekonomiczny instytucji finansowej. Banki detaliczne podpisują umowy zgodnie z obowiązującym standardem prawnym. To przede wszystkim prawo bankowe, a także rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, czy Narodowego Banku Polskiego. Z jakich rejestrów banki korzystają najczęściej podczas tworzenia profilu kredytobiorcy?

Zalety i charakterystyka Biura Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej to podstawowe źródło wiedzy o historii kredytobiorcy. Można powiedzieć, że BIK odpowiada za gromadzenie informacji dotyczących spłaty wszystkich zobowiązań kredytowych. Biuro Informacji Kredytowej obejmuje wyłącznie współpracę z bankami. W tym rejestrze występują dane o debetach na koncie, o twoich poręczeniach kredytów, o kartach kredytowych, jakich używasz na co dzień. Wypada zatem przed podpisaniem umowy kredytowej pozamykać niepotrzebne zobowiązania, czy pospłacać karty kredytowe. Im mniej zobowiązań w danym okresie, tym większa szansa na uzyskanie opłacalnego kredytu gotówkowego lub pożyczki długoterminowej. W Biurze Informacji Kredytowej każdy kredytobiorca kształtuje własną historię. To od jakości tej historii zależy opłacalność współpracy z bankami detalicznymi, a także z poważnymi parabankami. Praktycznie każdy kredytodawca korzysta z BIK. Chodzi bowiem o minimalizację ryzyka przy nawiązywaniu partnerstwa. Już podczas składania wniosku o kredyt bank wysyła zapytanie do bazy BIK. Z tego powodu nie zaleca się składania zbyt wielu wniosków kredytowych jednocześnie do kilku instytucji. To może bowiem zaburzyć zaufanie do kredytobiorcy. Trzy wnioski to wartość optymalna, sugerowana przez branżowych specjalistów w większości opracowań. Każda spłata raty jest odpowiednio odnotowana w rejestrze Biura Informacji Kredytowej. Ważne jest, aby spłacać zobowiązania terminowo. Wtedy nie odczujesz żadnych problemów przy podpisywaniu kolejnych umów kredytowych. W BIK ocenia się także jakość zaciąganych pożyczek, ich ilość, a także ogólną aktywność kredytową. Osoba, która bardzo często korzysta z wielu kredytów jest notowana w sposób nieco bardziej negatywny, zobacz jak uniknąć takich problemów z pomocą 17Bankow.com.

Potencjał Biura Informacji Gospodarczej w analizie kredytobiorcy

Banki detaliczne wymieniają się informacjami w strukturze wewnętrznej. Często przesyła się informacje o klientach już bezpośrednio po złożeniu podobnej dyspozycji. Warto zwrócić również uwagę na Europejski Rejestr Informacji Finansowej, na InfoMonitor, czy ostatecznie na Krajowy Rejestr Długów. Bardzo ważna instytucja z perspektywy udzielania kredytów to Biuro Informacji Gospodarczej. Akurat w BIG banki detaliczne uzyskują informacje o nieuczciwych dłużnikach. Biuro Informacji Gospodarczej rejestruje niespłacony czynsz, alimenty, a nawet mandaty, czy drobniejsze zobowiązania na gruncie cywilnym. Połączenie Biura Informacji Kredytowej, a także rejestru Biura Informacji Gospodarczej jest właściwie kluczowe dla uzyskania pełnej informacji o kliencie instytucji finansowej. Dzięki wskazanym rejestrom na rynku kredytowym panuje znacznie większa dyscyplina podczas spłaty zobowiązań. Wystarczy bowiem zagrozić nierzetelnemu klientowi, że zostanie wpisany na listę złych dłużników. W przypadku właścicieli działalności gospodarczych, czy osób często pozyskujących kredyty gotówkowe to naprawdę poważna groźba zaburzająca prowadzenie bieżących interesów. Czy teraz dostrzegasz potencjał prowadzenia rejestrów dłużników na krajowym rynku?