Banki udzielające kredytów gotówkowych oferują dodatkowo inny produkt finansowy jakim jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego. Takie ubezpieczanie obecnie oferuje każdy bank. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego może być dobrowolne bądź obowiązkowe przy ubieganiu się o kredyt gotówkowy. Zobacz ten naprawdę dobry artykuł o finansach.

Co to tak właściwie jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego? Dla banków jest na pewno forma zabezpieczenia. Bardzo często banki zmniejszają kwotę oprocentowania dla kredytów gotówkowych które zostaną ubezpieczone. Inną gratyfikacją dla klientów ubezpieczających kredyt gotówkowy jest zmniejszenie prowizji przez bank udzielający kredytu.

Kolejną interesującą sprawą jeżeli chodzi o ubezpieczenia kredytów gotówkowych jest to co one obejmują. Najczęściej polisy ubezpieczeniowe dodawane przy kredycie gotówkowym obejmują zgon, w tym zgon z powodu nieszczęśliwego wypadku, trwałą niezdolność do pracy, utratę pracy, czasową niezdolność do pracy, pobyt w szpitalu. Aby uzyskać świadczenie wynikające z ubezpieczenia wystarczy wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia i dostarczyć go osobiście, bądź przez osoby trzecie do ubezpieczyciela. W pewnych przypadkach ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, takimi przypadkami są: wypadek, zgon pod wpływem alkoholu, udział w aktach wandalizmu, terroryzmu, brak uprawnień do kierowania pojazdem, gdy wypadek zdarzył się podczas kierowania takim pojazdem.

Zanim podejmiemy decyzję o wyborze ubezpieczenia porównajmy dostępne rodzaje ubezpieczeń. Wskazana jest dokładna analiza i porównanie poszczególnych elementów oferowanego ubezpieczenia. Taka analiza pozwoli dobrać rodzaj ubezpieczenia kredytu gotówkowego do indywidualnych potrzeb. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego to dbanie o swoje własne bezpieczeństwo. W życiu nie da się przewidzieć niektórych sytuacji na które możemy być narażeni. Tego typu ubezpieczenie chroni zarówno nas jak i naszych najbliższych przed tego typu niespodziewanymi wydarzeniami. Koszt takiego ubezpieczenia zależny jest od wielkości zaciągniętego kredytu gotówkowego, okresu jego spłaty, jest to kwestia ustalana indywidualnie dla każdej umowy kredytowej. Zapłata za takie ubezpieczenie jest przeważnie doliczana do rat kredytu gotówkowego.