Pragniesz wziąć kredyt? Potrzebujesz szybko pieniędzy? Najlepszym rozwiązaniem jest wnioskowanie do banku o kredyt gotówkowy. Jednak czy placówka finansowa, chętnie i szybko udzieli Ci wsparcia finansowego? Zanim udasz się do banku warto zapoznać się z kilkoma istotnymi informacjami dotyczącymi kredytów gotówkowych i zasad ich przyznawania, a ranking kredytów to tylko tutaj, bardzo pomocne narzędzie pomocne przy wyborze oferty.

W środowisku ludzi pragnących podjąć kredyt gotówkowy największą niepewność budzi fakt tak zwanej „zdolności kredytowej”. Nie ważne jaka kwotę pragniesz dostać, zawsze musisz posiadać stałą pracę, która przynosi ci stosunkowo duży dochód. Inaczej, żaden bank nie udzieli ci kredytu. Jeśli bank ocenił twoją zdolność pozytywnie to bardzo dobrze. Możesz dostać kredyt. Warto jednak samemu się zastanowić czy twoje wydatki w życiu codziennym nie przekraczają twoich zarobków. Jeśli dużo wydajesz, to kredyt gotówkowy jeszcze pogorszy twoją sytuację. Żaden pracownik banku nie określi naszego stylu życia. Zastanówmy się czy nie lepiej ograniczyć wydatki, jeśli po prostu mamy skłonność do otaczania się luksusem.

Klientom, wnioskującym o kredyt gotówkowy, wydaje się że przedłożenie zaświadczenia o zarobkach wystarczy dla Banku i pieniądze zostaną ekspresowo wypłacone. Procedura oceny zdolności kredytowej nie jest tak szybka i łatwa jak może się wydawać. Bank zwraca się z zasięgnięciem informacji do BIKU czyli Biura Informacji Kredytowej oraz KRD- Krajowego Rejestru Długów. dzięki czemu pozna historię kredytową kredytobiorcy i ewentualne zadłużenie. Brak spłat poprzednich zobowiązań finansowych, lub nieterminowe wpłaty, mogą spowodować odrzucenie wniosku. Kredyt gotówkowy nie zostanie wypłacony, Poniewież dla banku nie będziesz wiarygodnym klientem. Jaką ma mieć pewność, że spłacisz kredyt?

Bank, zanim przyzna kredyt, prosi zainteresowanego o przedstawienie dochodów. Dochody te muszą być ściśle udokumentowane. Osoby zatrudnione na stałe przedkładają w placówce finansowej zaświadczenia o dochodach, wystawiane przez przedsiębiorstwo, w którym są zatrudnione. Takowe wystawia pracodawca na specjalną prośbę pracownik. Warto zauważyć, że im większy dochód tym chętniej bank udzieli ci wsparcia finansowego, zaś kwota o którą się ubiegasz może być znacznie większa. Do stałych dochodów oprócz pracy zalicza się renty oraz emerytury. Kredyt gotówkowy może zatem dostać także rencista lub emeryt, ponieważ odnotowują stałe wpłaty na konto. Te osoby składają do oddziału Banku dokument potwierdzający odebranie renty/emerytury (tak zwany odcinek renty/ emerytury). Jeśli mowa o indywidualnych przedsiębiorcach ubiegających się o kredyt, to Bank wymaga od nich przede wszystkim okazania dokumentów z US (urzędu skarbowego). Kredytodawca (czyli bank) w większości przypadków żąda udokumentowania dochodów za okres ostatnich trzech miesięcy, jednakże w wyjątkowych przypadkach nawet za ostatni rok. Warto zatem trzymać wszystkie dokumenty gdzieś w zasięgu ręki, bo kiedyś mogą się przydać.